Ανακοίνωση Σ.ΟΛ.ΑΡ.

Ο Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής –Σ.ΟΛ.ΑΡ., ήταν και θα είναι πάντοτε υπέρ της ανάπτυξης νέων μεθόδων δόμησης ή αναβίωσης παλαιών και δοκιμασμένων τεχνικών, ιδίως με παραδοσιακά και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλικά, που να οδηγήσουν στην μείωση τόσο του κόστους της κατασκευής ενός κτιρίου, όσο και του ενεργειακού του αποτυπώματος.

Όμως , δεν μπορεί, παρά να επισημάνει, την απαράδεκτη κατάσταση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με την εισαγωγή μεθόδων δόμησης, ξένων προς την ελληνική οικοδομική παράδοση και αρχιτεκτονική, αλλά και προς το μεσογειακό κλίμα, και μάλιστα με τρόπο, που δεν προβλέπεται ούτε από την ελληνική αντισεισμική εμπειρία και νομοθεσία, ούτε κάν από  την αντίστοιχη ευρωπαική , π.χ., μέσω των ευρω-κωδίκων.

Επισημαίνουμε, επίσης , την πλημμυρίδα  εισαγόμενων  δήθεν οικολογικών και "ποιοτικών"  οικοδομικών υλικών . Τα περισσότερα από αυτά , ακόμη και αυτά που πραγματικά είναι αξιόλογα,προβάλλονται ως οικολογικά  με τη στάμπα της "γερμανικής" ή "σκανδιναυικής τεχνολογίας", και των οργανισμών πιστοποίησης που διαθέτουν,  αλλά στην πραγματικότητα εκμεταλλεύονται την άγνοια των χρηστών προς όφελος της κερδοφορίας εισαγωγέων και εμπόρων, και καταστρέφουν την πιθανότητα επιβίωσης αντίστοιχων ελληνικών προιόντων. Στην Ελλάδα του χρέους και των μνημονίων...

Η εφαρμογή λοιπόν,  τέτοιων τεχνικών, και μάλιστα από μη-ειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, που δεν έχουν κάν την ιδιότητα του μηχανικού, και συχνά προσπαθούν, να ξεπεράσουν τον σκόπελο της πολεοδομίας, και να εμπορευθούν την ψευδο-τεχνική,  παρουσιάζοντας ψευδείς μελέτες και πιστοποιήσεις για άλλα υλικά, και στην πράξη, κατασκευάζοντας ουσιαστικά ιδιο-κατασκευές αμφίβολης ποιότητας και αντοχής, δεν εγκυμονεί μόνο τον κίνδυνο για τον μελλοντικό ιδιοκτήτη ενός τέτοιου είδους κτιρίου, αλλά ουσιαστικά δυσφημεί, τις αξιόλογες και επιστημονικά και ηθικά τεκμηριωμένες τεχνικές , παραγωγής βιοκλιματικών και οικολογικών κτιρίων, με φυσικά και φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλικά.

Για αυτό , και σαν σύλλογος , επισημαίνουμε τις ευθύνες της πολιτείας, στον μη-έλεγχο αμφίβολης ποιότητας ιδιο-κατασκευών, αλλά και των συλλόγων μηχανικών, που δεν έχουν κάν ανοίξει διάλογο, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα.

Εμείς σαν σύλλογος, μέσα από τον μεγάλης επισκεψιμότητας  διαδικτυακό μας τόπο , www.s-ol-ar.gr,  τόσο μέσα από τα συνέδρια που έχουμε διοργανώσει, όσο και μέσα από τις στήλες του περιοδικού ECOΔΟΜΕΙΝ, www.ecodomein.gr,  το 7ο τεύχος του οποίου και κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες,  το οποίο και συντάσσουμε, και προωθούμε, έχουμε εδώ και πολλά χρόνια ενημερώσει την ελληνική κοινωνία, αλλά και την κοινότητα των ελλήνων μηχανικών.

Στην δε ημερίδα, που θα διοργανώσουμε , τον Απρίλιο του 2013, στην Γαστούνη, του ν. Ηλείας , θα υπάρξει εκτενής αναφορά, στο σημαντικό αυτό θέμα.

Για το Δ.Σ. του Σ.ΟΛ.ΑΡ.
Αθήνα, 12-12-2012  

Announcement - S.OL.AR.

Team of Holistic architecture – S.OL.AR.  was always in favor of new methods of construction and revival of old and tested technics, especially those which respect tradition, human and nature and lead to reduction of building cost and  decrease ecological footprint.

However the unacceptable situation that has started for some years now in Greece should be identified. Methods of construction incompatible with Greek tradition and Mediterranean climate have entered architecture and economy of Greece (some of them are even against the European standards).

We also note the use of fake ecological and building materials that claim to have high quality standards. Most of them, and even some that actually have high standards are presented as ecological with the stamp of “German” or “Scandinavian technology” and their certification organisms, which in fact take advantage the lack of knowledge of consumers to benefit business of importers and traders which destroy any possibility which Greek products might have had to survive. Greece of debt and memorandum.

Applying such technics, especially by non-specified scientists and technicians, that are not even engineers, and often try to overcome public services and merchant fake-technics, presenting fake-projects and certifications of materials which in fact contain only hazards for the owners of a building, and actually discredits valuable, scientifically and ethically proved technics  in production  of bioclimatic and ecological buildings, with have natural and eco-friendly materials for human and the environment.

For this reason, as an association, we point out government’s responsibility as far as  non-controlled self-construction is concerned , and engineers’ associations, which have not even opened dialogue on this very important topic.

As an association, with our web page www.s-ol-ar.gr, with the conferences that we organize, and through the magazine ECODOMEIN, www.ecodomein.gr, which is written and promoted by us - its 7th issue is released in a few days - we try to inform citizens of Greek society and Greek engineers.

In the meeting we organize in April of 2013 in Gastouni of prefecture Ilia this important subject will be extensively discussed.

For board of S.OL.AR.
Athens 12-12-2012