Αναλυτικά όλη η διαδικασία βιοκλιματικής μελέτης

Α’ ΦΑΣΗ

 • 1. Σωστό τοπογραφικό διάγραμμα, με ισοϋψείς καμπύλες και αποτυπωμένη τη σωστή θέση του βορρά (και μαγνητικού και γεωγραφικού)

 • 2. Μελέτη του ραδονίου του εδάφους, με τη χρήση ειδικού οργάνου (Radon Alert)

 • 3. Μελέτη του επιπέδου θορύβου, με χρήση ηχομέτρου.

 • 4. Μελέτη του υπεδάφους, με χρήση γεωλογικών χαρτών

 • 5. Αποτύπωση των γεωμαγνητικών γραμμών του δικτύου Hartmann, με ράβδους και γεωμαγνητόμετρο.

 • 6. Μελέτη του επιπέδου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από πυλώνες και ηλεκτρικά καλώδια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας κλπ.

 • 7. Μελέτη της υπάρχουσες φυτοκάλυψης και του ανάγλυφου του εδάφους της γύρω περιοχής.

 • 8. Μελέτη της θέσης του ήλιου, με Solar Parthfinder.

Β’ ΦΑΣΗ

 • 1. Μελέτη του κλίματος

 • 2. Μελέτη της θερμικής άνεσης

 • 3. Μελέτη της ηλιακής γεωμετρίας

Γ’ ΦΑΣΗ

  •  Κτηριολογικό πρόγραμμα και εφαρμογή του Γ.Ο.Κ

Δ’ ΦΑΣΗ

 • 1. Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση (ΒΙΟ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

 • 2. Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας για δροσισμό (ΒΙΟ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ)

 • 3. Μελέτη ηλιασμού και σκιασμού

 • 4. Μελέτη του φυσικού φωτισμού

 • 5. Πιθανή μελέτη για ενεργειακή αυτοδυναμία του κτηρίου, με χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών ή και ανεμογεννητριών.

 • 6. Μελέτη για την χρησιμοποίηση οικολογικών δομικών υλικών (π.χ. στην θερμομόνωση, στους χρωματισμούς κλπ) ή αδρανοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία από άλλα υλικά, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα (π.χ. με την γείωση του οπλισμού του).

 • 7. Ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου.

Ε’ ΦΑΣΗ

  • Μελέτη εφαρμογής

Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο του Κ. Σ. Τσίπηρα “Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων”