ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α' ΦΑΣΗ
1. Σωστό τοπογραφικό διάγραμμα, με ισοϋψείς καμπύλες και αποτυπωμένη τη σωστή θέση του βορρά (και μαγνητικού και γεωγραφικού) 
2. Μελέτη του ραδονίνου του εδάφους, με τη χρήση ειδικού οργάνου (Radon Alert) 
3. Μελέτη του επιπέδου θορύβου, με χρήση ηχομέτρου. 
4. Μελέτη του υπεδάφους, με χρήση γεωλογικών χαρτών. 
5. Αποτύπωση των γεωμαγνητικών γραμμών του δικτύου Hartmann, με ράβδους και γεωμαγνητόμετρο. 
6. Μελέτη του επιπέδου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται από πυλώνες και ηλεκτρικά καλώδια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας κλπ. 
7. Μελέτη της υπάρχουσες φυτοκάλυψης και του ανάγλυφου του εδάφους της γύρω περιοχής. 
8. Μελέτη της θέσης του ήλιου, με Solar Parthfinder. 


Β' ΦΑΣΗ
1. Μελέτη του κλίματος
2. Μελέτη της θερμικής άνεσης 
3. Μελέτη της ηλιακής γεωμετρίας 

Γ' ΦΑΣΗ
• Κτηριολογικό πρόγραμμα και εφαρμογή του Γ.Ο.Κ.

 


Δ' ΦΑΣΗ
1. Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση (ΒΙΟ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 
2. Μελέτη παθητικών ηλιακών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας για δροσισμό (ΒΙΟ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ) 
3. Μελέτη ηλιασμού και σκιασμού 
4. Μελέτη του φυσικού φωτισμού 
5. Πιθανή μελέτη για ενεργειακή αυτοδυναμία του κτηρίου, με χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών ή και ανεμογεννητριών. 
6. Μελέτη για την χρησιμοποίηση οικολογικών δομικών υλικών (π.χ. στην θερμομόνωση, στους χρωματισμούς κλπ) ή αδρανοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία από άλλα υλικά, όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα (π.χ. με την γείωση του οπλισμού του). 
7. Ενεργειακή ταυτότητα του κτηρίου. 


Ε' ΦΑΣΗ
• Μελέτη εφαρμογής


Τα στοιχεία είναι από το βιβλίο του Κ. Σ. Τσίπηρα "Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων"