ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δωρεάν μελέτες του γραφείου Κ. Στεφ. Τσίπηρα και Συνεργάτες και του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής.

  • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ηπειρωτικό - Κατόψεις
Ηπειρωτικό - Νότια Όψη
Ηπειρωτικό - Τομή

Νησιώτικο - Κατόψεις
Νησιώτικο - Όψη Τομή

Τεχνική Έκθεση του Κτιρίου: σελίδα 1, σελίδα 2, σελίδα 3

  • ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΛΑΙΣΤΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ