( Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, άλλο πράγμα σημαίνει ΟΙΚΙΑ, και άλλο σημαίνει ΣΠΙΤΙ…).

Πώς όμως αυτές οι , απλές,  οικίες – κατοικίες, μπορούν να διαμορφωθούν, σε βιώσιμες, και σε έξυπνες,  αλλά και να συμβάλλουν, στον περιορισμό των δαπανών μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας;;;

Διαβάζουμε , πρώτα και κύρια, τον συγκλονιστικό λόγο του Αισχύλου Ευφορίωνος Αθηναίου, στο έργο του <<Προμηθέας Δεσμώτης>>, και έχουμε τις απαντήσεις !

Στους στίχους 445-458 αναφέρει επί λέξει !, ανάμεσα  στα όσα έδωσε ο Προμηθέας στην ανθρωπότητα:

<<οι άνθρωποι, πρώτα, βλέποντες, δεν έβλεπαν, ακούοντες δεν άκουγαν, τον μακρόν τους βίον εν συγχύσει διήγον, και ούτε πλινθόκτιστα προσήλια δώματα εγνώριζαν, εις ορύγματα υπο την γήν διέμεναν,…, μέχρις ότου εγώ τας ανατολάς υπέδειξα, και τας δυσδιακρίτους δύσεις,…>>.

Προυποθέτει , ΛΟΙΠΌΝ, ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΤΙΡΙΟ, πρώτα και κύρια, … το ευάερο, το ευήλιο, το προσήλιο δώμα ! του Προμηθέως!

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ.

ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΙΝΘΟΚΤΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΩΜΑΤΑ= ΟΙΚΙΕΣ !, και όχι τα άλλα !

και ΜΕ ΝΟΤΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ != ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΔΩΜΑΤΑ !

Ωραία , λοιπόν !, φτιάξαμε προσήλιους , και οικολογικά πλίνθινους , δώμους!,  αλλά και τους προσανατολίσαμε σωστά, και, επίσης, μάθαμε ότι οι έννοιες του υπάρχειν, του κατοικείν, και του οικοδομείν, είναι αλληλένδετες, και πέρα , όμως, από τους δικούς μας συνειδητά προσήλιους δώμους, οι άλλοι homo sapiens, εξακολουθούν να φτιάχνουν αθλιότητες, και να καταστρέφουν την φύση και το περιβάλλον, και να οικοδομούν πόλεις όχι μόνο ενεργοβόρες, αλλά και καταπιεστικές για την ανθρώπινη φύση και ψυχολογία.

ΑΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;;;

Για να μπορέσει , ό έλλην λόγος, να ξανά προτείνει στην ανθρωπότητα  έναν νέο λόγο, και ένα νέο, βιώσιμο και  ιδεατό συμβόλαιο κοινωνικής και ανθρώπινης συμβίωσης βασισμένο στο πνεύμα και όχι στο κέρδος, στην ελευθερία και όχι στην υπόκλιση του αυχένος , στην αναγνώριση της αυταξίας της φύσης και της ζωής, και  όχι στην εκμετάλλευση της, στην σημερινή επιβίωση, σε έναν πλανήτη  ειρηνικό, περιβαλλοντικά ασφαλή, και κοινωνικά δίκαιο, και όχι  στην αυριανή, ή, μεθαυριανή , πιθανή κατοίκηση και  εποικισμό νέων κόσμων και νέων άστρων, ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ …ΚΤΙΡΙΑ, ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ …ΟΙΚΙΕΣ !

Κώστας Στεφ. Τσίπηρας

μηχανικός βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής -δρ. χωροταξίας-πολεοδομίας

ιδρυτής του ΣΟΛΑΡ, Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής, www.tsipiras.gr

29-6-2022